Polski
English
Deutsch
Русский
  
 
 
 
 
 

 
Subskrypcja
Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać informacje z naszego serwisu.

 
Wielcy święci


FotoFotoFoto
 Kamień Śląski szczyci się tym, że jest miejscem urodzenia trzech wybitnych postaci średniowiecza: świętego Jacka, błogosławionej Bronisławy i błogosławionego Czesława.
 
Święty Jacek urodził się w Kamieniu Śląskim ok. 1183 r. Pochodził ze śląskiej linii rodu Odrowążów. Z tej samej rodziny pochodzą również: bł. Czesław oraz bł. Bronisława. Po studiach w Paryżu i w Bolonii Jacek przyjął święcenia kapłańskie i został mianowany kanonikiem krakowskim. Istotną rolę w jego życiu odegrał Biskup Krakowski Iwo Odrowąż, jego bliski krewny. Ten zabrał go ze sobą do Rzymu i powierzył duchowej i intelektualnej opiece św. Dominika, założyciela zakonu żebraczego i kaznodziejskiego, reformatora Kościoła. Jacek wstąpił wówczas do nowo powstałego zakonu dominikanów i przyjął habit zakonny z rąk św. Dominika. Jesienią 1221 r., Jacek wraz z towarzyszami założył w Krakowie pierwszy klasztor dominikański na ziemiach polskich. Kierując się przesłaniem św. Dominika, łączył pracę ewangelizacyjną z modlitwą, zwłaszcza różańcową i zawierzeniem Matce Bożej. Dawało mu to niezwykłą moc apostolską. Podziwu godne były jego misjonarskie podróże po Polsce, Rusi, Prusach, Pomorzu i Śląsku. Osobiście zakładał wiele klasztorów dominikańskich, między innymi w Toruniu, Chełmnie, Gdańsku, ale także w Płocku, Sandomierzu, Królewcu, Rydze oraz w Kijowie. Był obdarzony przez Boga niezwykłymi darami, w tym także darem czynienia cudów. Nawracał, niosąc ze sobą różaniec i figurę Matki Bożej. Głosił Ewangelię i zwiększał zastępy gorliwych kapłanów w klasztorach dominikańskich, a liczni jego uczniowie zostawali gorliwymi biskupami. Umarł w Krakowie 15 sierpnia 1257 r. w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Pochowano go w dominikańskim kościele Świętej Trójcy w Krakowie. Kanonizował go w 1594 r. papież Klemens VIII. Święty Jacek był jedną z najznakomitszych postaci XIII wieku i należał do najwybitniejszych mężów ówczesnej Europy. Jego figura, jako jedynego świętego pochodzącego z Europy Środkowo - Wschodniej, znajduje się na kolumnadzie Berniniego okalającej Plac św. Piotra w Rzymie.
 
Błogosławiona Bronisława urodziła się ok. 1200 r. w Kamieniu Śląskim w rodzinie Odrowążów. Jej bliskimi krewnymi byli: św. Jacek i bł. Czesław, a jej stryj Iwo Odrowąż piastował godność biskupa krakowskiego. Bronisława została wychowana w pobożnej rodzinie. W wieku ok. 16 lat wstąpiła do klasztoru Norbertanek w Krakowie na Zwierzyńcu, gdzie w krótkim czasie została przełożoną. Utrzymywała stały kontakt ze św. Jackiem i z biskupem Iwonem. Od św. Jacka przejęła szczególne umiłowanie modlitwy różańcowej, którą wzbogaciła duchowość swojego zakonu. Była ekstatyczką. W jej życiu ważną rolę odgrywało nabożeństwo do Męki Pańskiej. Rozważanie tajemnic pasyjnych wzniosło ją na najwyższe szczyty kontemplacji. Jej wiara w Boga urzeczywistniała się przede wszystkim poprzez służbę człowiekowi. Na dramatyczne wydarzenia życiowe, Bronisława spoglądała z perspektywy wiary. 15 sierpnia 1253 r., w dniu śmierci św. Jacka, doznała wizji tryumfalnego wprowadzenia św. Jacka przez Matkę Bożą do nieba. Zmarła 29 sierpnia 1259 r. i została pochowana w kościele Norbertanek na Zwierzyńcu. Kult Bronisławy rozpoczął się wkrótce po jej śmierci. Beatyfikowana 23 sierpnia 1839 r. przez papieża Grzegorza XVI.
 
Błogosławiony Czesław urodził się ok. 1180 r. w Kamieniu Śląskim. Pochodził także z rodziny Odrowążów. Blisko spokrewniony ze św. Jackiem, bł. Bronisławą oraz biskupem krakowskim Iwonem Odrowążem. Studiował w Krakowie, w Rzymie i w Paryżu. Był kustoszem kolegiaty sandomierskiej. Wraz ze św. Jackiem, za namową biskupa Iwona Odrowąża udał się do Rzymu. Tam wstąpił nowo założonego zakonu kaznodziejskiego i przyjął habit zakonny z rąk św. Dominika. Po stosunkowo krótkiej formacji odbytej w Rzymie pod kierunkiem św. Dominika, udał się w drogę powrotną do Polski, głosząc po drodze Słowo Boże. Założył klasztor we Fryzaku w Austrii oraz w Pradze czeskiej. Następnie przybył do Wrocławia, gdzie sprawował posługę duszpasterską i kaznodziejską w kaplicy zamkowej św. Marcina na Ostrowie Tumskim. W 1226 r. założył klasztor przy kościele św. Wojciecha i został jego pierwszym przeorem. W latach 1233-36 pełnił funkcję prowincjała Prowincji Polskiej Dominikanów, do której wtedy należały także klasztory w Czechach. Od 1236 r. przebywał na stałe we Wrocławiu. Odegrał istotną rolę w czasie tatarskich najazdów, duchowo wspierając w 1241 r. obronę zamku wrocławskiego. Zmarł 15 lipca 1242 r. we Wrocławiu i tam został pochowany w kościele dominikanów pw. św. Wojciecha. Jego beatyfikacji dokonał w 1713 r. papież Klemens XI. W 1963 r. papież Paweł VI uznał błogosławionego Czesława za kolejnego patrona Wrocławia.
Aktualności
Przerwa Świąteczna od 21.12.2017 do 14.01.2018 włącznie.

1. w przerwie (od 21.12.2017 do 14.01.2018 włącznie) recepcja ośrodka czynna w dni robocze (oprócz świąt, sobót i niedziel) w godzinach od 8.00 do 17.00.

2. basen w czasie przerwy świątecznej nieczynny

(od 21.12. 2017 do 14.01. 2018 włącznie)

3. Kawiarenka i Gościniec u św. Jacka w czasie przerwy świątecznej nieczynna

4. Nie ma Mszy św. w Sebastianeum Silesiacum

w czasie przerwy świątecznej (od 21.12.2017 do 14.01.2018 włącznie)

zapraszamy na Msze święte w niedziele i święta do Sanktuarium św. Jacka godz. 11.30


Zwiedzanie Pałacu Odrowążów
Uprzejmie informujemy, iż od dn. 01.11.2017r. do końca marca 2018r. nie ma możliwości zwiedzania Pałacu przez osoby indywidualne.

Istnieje możliwość zwiedzania przez grupy zorganizowane po uprzednim ustaleniu terminu w recepcji ośrodka osobiście lub pod nr tel. 77 45 19 1

TERAPIA OCZYSZCZAJĄCA OPARTA NA ZASTOSOWANIU DIETY OWOCOWO-WARZYWNEJ
Terminy na rok 2017:
 

05.10 – 15.10.2017

30.11 – 10.12.2017

Terminy na rok 2018:

 

08.03 – 18.03.2018

26.04 – 06.05.2018

21.06 – 01.07.2018

12.07 – 22.07.2018

26.07 – 05.08.2018

04.10 – 14.10.2018

 


 
Podstrony:  1  2 
 
 

Witryna wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celach sesyjnych oraz statystycznych. Więcej informacji w polityce prywatności.